Management și Leadership

Management & Leadership

Programe de training personalizate

Programe de training personalizate

Online și offline

timeline_pre_loader

Abilități de feedback și coaching – Instrumente pentru creșterea performanței în business

Asemănări, deosebiri: cum utilizăm fiecare abordare adecvat pentru contextul de dezvoltare; jocuri de rol cu exersarea de tehnici diverse și deprinderea artei de a adresa întrebări meșteșugite în coaching.

Calea spre leadership și psihologia leadership-ului

Dimensiuni complementare ale unui act de conducere eficient; ADN-ul liderului “bun”; liderul transformațional și efectul asupra echipei; exercițiu practic de construire și transmitere a unei viziuni către organizație.

Managementul schimbării – Cum să tranzitezi un univers al emoțiilor

Gestionarea schimbării din perspectiva individuală, și managementul procesului din perspectiva organizațională; construirea și comunicarea unei schimbări organizaționale reale.

Motivare în mediul de business

Tehnici esențiale de auto-motivare, eliminarea blocajelor, abordarea factorilor contextuali care generează motivare, instrumente de motivare a echipelor în situații reale de business.

4 piloni de construire a engagement-ului la nivelul echipelor

Cum se simte Engagement-ul ca emoție pozitivă și cum îl recunoaștem în comportamentul celorlalți.

Modelul Holbeche și Matthews de construire a Engagement-ului: ține-i conectați de organizație; fă-i să simtă că, într-adevăr, contează; oferă-le sprijin și considerație individuală; asigură un spațiu propice pentru dezvoltare.

Structura ședințelor - cât de actual este modelul strategic-tactic-operațional; ghid de utilizare

O intervenție extrem de aplicată despre ce poți obține prin conducerea eficientă a ședințelor cu echipa; tips and tricks, structuri concrete, ghid de utilizare – online și offline.

Translația obiectivelor strategice în inițiative și planuri concrete de acțiune; modelul Sfera Business

Traducem elementele cheie din managementul strategic în pași concreți pentru aplicare la firul ierbii; un model de translație până la acțiuni concrete individuale, cu responsabili, termene și buget.

Managementul echipei. Roluri, abilități necesare, instrumente concrete

Învață cum să îți conduci echipa pentru eficiență crescută; un seminar practic, cu peste 10 studii de caz reale, planșe cu structuri concrete pentru key points în management. Concret. Aplicabil. Din experiență.

Lucrul și interacțiunea cu generația Millennials - cât de diferiți sunt ei, până la urmă?

Millennial-șii din România sub lupa profesioniștilor: preferințe de personalitate desprinse din evaluări cu instrumente consacrate, în organizații românești.

Principalii factori motivatori și pârghiile pe care poți să apeși pentru a scoate maxim din relația cu millennials; false mituri despre aceștia.

Delegarea - pașii procesului - instrument fundamental de management

Când, cum și ce deleg. Avantaje ale unui proces făcut corect; ce înseamnă de fapt un management delegativ; care sunt pașii unui proces și cum îi aplic imediat în activitatea mea.

Instrumente de coaching pentru manageri sau cum să cultiv independența și căutarea de soluții în propria echipă

Când și cu ce fel de angajați e potrivit să intri în relație de coaching; modelul GROW adaptat pentru managerul-coach; tehnica întrebărilor carteziene pentru depășirea dilemelor; limitări și credințe disfuncționale; mini-ședințe de coaching urmate de feedback.

Team Charter - Construirea viziunii de grup - definire valori companie/echipă

Întâlnire facilitată pentru generarea unei viziuni de grup, a definirii valorilor pe care se sprijină această viziune și a comportamentelor care „dovedesc” punerea în practică a valorilor; se folosesc tehnici proiective („Points of You”) și o metodologie Sfera Business de generare a unor ancore de comportament concrete, specifice.

Încrederea - cum se construiește. Rolul fundamental în conducerea echipelor

Încrederea ca proces dinamic bazat pe vulnerabilitate și risc; competența, bunele intenții și consistența ca dimensiuni ale încrederii, după un model adaptat din Mayer și Salovey. Evaluări la nivelul individual al echipelor, metode concrete de generare a încrederii și de prevenire a rupturii în relația de încredere.

Alte arii de training