Eficiență și productivitate personală

Eficiență și productivitate personală

Custom trainings

Programe de training personalizate

Online și offline

timeline_pre_loader

Brandul personal în organizații

Identificarea și clarificarea misiunii personale, comunicarea eficientă și transformarea în mesaje-cheie, avantaje competitive unice pentru carieră, diferențierea profesională, un seminar intruziv, personal, cu impact puternic la nivel individual.

Creșterea productivității prin organizare, planificare și gestionarea eficientă a resurselor

Psihologia (ne)productivității la nivelul individual: procrastinarea și provocarea autodisciplinei; hoții de timp și activitățile practice de prioritizare; dezvoltarea capacității de planificare și instrumente de project management utile.

Cum cream și utilizăm cu succes un centru de evaluare in-house

Factori critici de succes, competențe de evaluat și probele valide care să ofere dovezi solide; luarea deciziilor și oferirea de feedback. Utilizarea testelor psihometrice validate in business.

Eficacitate pentru performanță

Elemente fundamentale de time management, prioritizare, orientare către rezultate. Cum aplic matricea Covey în mod concret. Ce se schimbă în “work from home”, noii hoți de timp și tips and tricks pentru creșterea productivității personale în lumea nouă în care trăim.

Finance for non-finance

Income statement, balance sheet, cash-flow statement, utilitate și tips and tricks pentru înțelegerea rapidă a punctelor de interes, în funcție de nevoile efective ale participanților. Livrat adaptat nivelului de înțelegere al non-finanțiștilor.

Inteligența emoțională – Cum utilizăm emoțiile pentru a crește eficiența în business

Este Inteligența Emoțională un panaceu real pentru performanță sau doar un concept făcut să vândă? Autoevaluare. Exerciții practice de dezvoltare a unor componente utile pentru mediul organizațional.

Intraprenoriat

Comportamente productive antreprenoriale aplicate în mediul organizațional, puncte cheie pentru responsabilitate pe sarcină și proiect, tipare interne, organizare și luarea deciziilor. Necesitatea competențelor antreprenoriale în interiorul organizațiilor.

Leading without authority

Resursele necesare pentru a transmite credibilitate, pentru a construi relații solide și a obține rezultatele dorite, fără utilizarea puterii și autorității. Despre leadership autentic, la nivel personal. Cu aplicabilitate imediată în activitatea profesională.

Managementul stresului – Mecanism funcțional al inteligenței emoționale

3 răspunsuri care fac trecerea de la presiune la stres. Cât de bine reacționez? Autoevaluarea propriului stil de a răspunde la stres. Surse de stres ocupațional și strategii practice de gestionare mai eficientă.

Productivitate prin Excel și Outlook

Transfer rapid de cunoștințe „tehnice” cu aplicabilitate imediată. Adaptat, în baza unei pretestări, nivelului de pregătire al participanților. Construit pe situații, studii de caz, exerciții folosite direct în activitatea de zi cu zi.

Recrutare și selecție – de la centru de cost la sursa de valoare adaugată

Psihologia organizațională și predicția corectă a performanței; folosirea adecvată a instrumentelor, validitate și fidelitate; brandul de angajator în sprijinul recrutării; de la factorii critici de succes la criterii de selecție corecte.

Strategic critical thinking

Învață să gândești diferit, dezvoltă-ți abilitatea de a inova strategic!

Strategii și abordări eficiente în rezolvarea de probleme și în luarea deciziilor

Anticipare, identificare, definire, soluționare, impact. Exerciții și exemple cu tehnici creative și eficiente. Tipare de gândire analitică. Modul în care trec din soluționare în implementare. Tips and tricks pentru adoptarea rapidă a comportamentelor.

Cât de pregătit sunt pentru o lume volatilă: instrumente practice de planificare a schimbării și de înțelegere a propriilor limite în fața schimbării

Schimbarea la nivelul individual; factori de personalitate ce favorizează / împiedică schimbarea. Schimbarea în organizații – tipologii, nevoia de schimbare, pregătirea și comunicarea schimbării. Un instrument util în planificarea schimbării: de la identificarea nevoii la analiza de stakeholderi și de forțe ce acționează în schimbare, până la adaptarea mesajelor la tipurile de actori organizaționali.

Reframing pozitiv – lucrul cu emoțiile pentru a depăși o perioadă tensionată

Scurtă incursiune în mecanismul de formare a stresului. Reframingul cognitiv ca mecanism de coping eficient în stres. Modelul ABC împrumutat din terapia cognitiv comportamentală și utilizat pentru obținerea de resurse semnificative în lupta cu presiunea de la locul de muncă sau din viața cotidiană. Exerciții practice, aplicate.

O demistificare a Inteligenței Emoționale: când și la ce este cu adevărat bună?! Elemente de reziliență personală în confruntarea cu dificultățile.

Mituri false despre Inteligența Emoțională ca predictor principal pentru performanța profesională și succesul în viață. Adevăratele virtuți ale Inteligenței Emoționale în lupta cu stresul. Tips & tricks pentru construirea unei reziliențe sporite în confruntarea cu obstacolele.

Conflict management - cum să gestionăm conflictele și să le păstrăm în aria funcțională

Modelul Thomas-Kilmann de comunicare în zona de conflict; mituri și tehnici de utilizat în situații reale; Programare neuro-lingvistică de bază utilizată în comunicare.

Alte arii de training